Code Blauw

Z&PC T.H.O.R. Wildervank is een open en gezellige vereniging, waar iedereen welkom is. Bij Z&PC T.H.O.R. Wildervank gaat het om sportiviteit, goed presteren en bovenal gezelligheid, we willen graag respectvol met iedereen omgaan en ons inzetten om onprettig, ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Z&PC T.H.O.R. Wildervank handelt conform de gedragsregels van het NOC*NSF en code Blauw van de KNZB. Binnen Z&PC T.H.O.R. Wildervank kun je vrijwel altijd bij iemand terecht als er iets is gebeurt of als je het ergens niet mee eens bent. Meestal kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval kan het gebeuren dat er iets gebeurt of er door iemand grensoverschrijdend gedrag wordt vertoond en wil je dit niet bespreken met het bestuur of trainer, dan kun je contact opnemen met vertrouwens contact persoon. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF te spreken. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Zij zijn te bereiken via het NOC*NSF meldpunt: 0900-2025590.