Regels en afspraken


Z&PC T.H.O.R. Wildervank draait op vrijwilligers, die allen hun beste beentje voor zetten om alles binnen de vereniging soepel te laten verlopen. Om alles in goede banen te leiden hebben we een aantal regels omschreven voor iedereen en gaan we voor een veilig en plezierig sportklimaat. We willen graag dat iedereen op de hoogte is van deze regels, dit zal dus door iedereen moeten worden nageleefd. Als men ziet dat deze regels niet worden nageleefd mag iedereen elkaar daarop aanspreken. Het gaat hierbij om normen en waarden die we bij Z&PC T.H.O.R. Wildervank belangrijk vinden.

1. Zwemmers:

  • - Gaan op een nette manier om met andere leden, we laten elkaar in elkaars waarde. Dit is ongeacht religie en (culturele) achtergrond. Houd je taalgebruik netjes, we blijven van elkaar af, pesten, schelden, treiteren en roddelen over elkaar doen we niet.

- Hebben respect voor de trainers, en begeleiders die de trainingen verzorgen.

- Zijn in het bezit van slippers en gebruiken deze tijdens verplaatsingen van de kleedkamer naar het bad en toiletbezoek tijdens trainingen en wedstrijden.

- Helpen voor en na de training mee om het bad op- en af te bouwen, dit geldt ook bij wedstrijden als deze door de vereniging worden georganiseerd. Help elkaar als je ziet dat het bij een ander even niet lukt.

- Niemand is de beste, heb je wel dit gevoel probeer de ander dan te helpen om beter te worden.

- Mogen voor en na de training geen gebruik maken van het subtropisch gedeelte van Tropiqua.

- Trainingen: 10 minuten van tevoren naar binnen met pas/armband.

- Op tijd zijn, lukt dit niet? Meld je dan af bij de trainer (die de planning maakt).

- Luister naar de trainer als deze aan het woord is en wees respectvol richting je trainer.

- Concurrentie is goed, maar hou het onderling netjes en sportief.

- Houd het zwembad en de kleedkamer netjes.

2. Trainers:

- Zijn als 1e in het zwembad en verlaten als laatste het zwembad.

- Gaan respectvol met zwemmers om ongeacht religie, (culturele) achtergrond, prestaties en laten zwemmers in hun waarde.

- Bespreken met ouders de voortgang van zwemmers.

- Zorgen voor een goed contact met ouders en respecteren hun mening.

- Kunnen tijdens trainingen gebruik van Ipad en/of tablet als ondersteuning voor de training. Overige middelen zijn niet toegestaan i.v.m. de handhaving en de veiligheid van zwemmers in het zwembad.

3. Coach/Begeleiders (wedstrijden):

- Zijn als 1e aanwezig om zwemmers op te vangen en vertrekken als laatste als iedere zwemmer is opgehaald door zijn/haar ouder of verzorger.

- Gaan pas naar binnen als iedere zwemmer of groep aanwezig is.

- Coachen en begeleiden de zwemmers waar nodig, noteren tijden en doen een terugkoppeling over de gezwommen afstanden.

- Zorgen voor een goed contact met ouders en respecteren hun mening.

4. Wedstrijden:

- Iedereen is op tijd aanwezig bij de wedstrijden, dit is 15 minuten voor aanvang van het inzwemmen.

- Probeer voor aanvang van een wedstrijd goed en voldoende te eten. Neem genoeg drinken en voeding mee, maar eet tijdens wedstrijden of tussen de afstanden door niet al te veel. Eet geen snoep tijdens de wedstrijd of tussen de te zwemmen afstanden.

- Gebruik van T.H.O.R. kleding is verplicht als deze is verstrekt. - Neem droge (onder)kleding mee voor na de wedstrijd.

- Bij ziekte dient men dit voor aanvang van de wedstrijd door te geven aan de begeleiders (mits dit mogelijk is, het liefst 24 uur van te voren).

- Iedereen blijft tot het einde om ook de laatste aan te moedigen en heeft gezwommen, hierbij blijft iedereen in zijn T.H.O.R. kleding aanwezig tot na de prijsuitreiking.

5. Ouders:

- Deze spelen een belangrijke rol voor hun kind, maar moeten dit proberen los te laten als ze trainingen volgen of bij wedstrijden aanwezig zijn.

- Laat het trainen, begeleiden en coachen over aan de trainers en begeleiders.

- Ouders mogen het zwembad tijdens wedstrijden niet betreden, deze blijven op de tribune of de daarvoor bestemde plaatsen om aan te moedigen. Ook al heeft jouw kind een zware race achter de rug of is deze niet verlopen zoals gepland (dit geldt ook voor trainingen, tenzij dit wordt aangegeven).

- Zorgen voor een goed contact met trainers/begeleiders en respecteren hun mening.

- Uit geen kritiek over uw kind of andere kinderen waar andere ouders bij zijn.

- Praat met elkaar niet over elkaar.

- Laat de kantine en/of het zwembad netjes achter.

6. Clubkleding:

Omdat we graag willen dat iedereen er met wedstrijden in hetzelfde tenue bij loopt hebben we een basisset met kleding van het merk Erima. Deze basisset is voorzien van het logo van Z&PC T.H.O.R. Dit is allemaal samengesteld door een kledingcommissie en wordt besteld bij Valkema Sport in Veendam.

• De basisset:

- De basisset is een shirt en korte broek van het merk Erima, dit wordt bekostigd door de vereniging. Er wordt borg gevraagd van € 10,- voor de broek en € 10,- voor het shirt.

- De borg wordt verrekend met de contributie, als men het lidmaatschap bij de vereniging stopt dient men de basisset weer in te leveren en de borg wordt dan terug gestort.

- Er mogen geen aanpassingen en/of toevoegingen worden aangebracht aan de basisset, zoals andere logo’s en namen.

- Is de basisset te klein dan kan deze worden ingeleverd bij de kledingcommissie en vrijblijvend worden omgeruild voor een grotere maat (is deze niet op voorraad dan wordt deze besteld).

• Verplichtingen basisset:

- Mag alleen gedragen worden bij wedstrijden en niet om naar de training te gaan.

- Moet gedragen worden bij officiële gelegenheden, zoals prijsuitreikingen en fotomomenten.

- Moet gedragen worden als het wordt aangegeven.

- De basisset mag niet gedragen worden tijdens werk, schoolactiviteiten of privé aangelegenheden. We willen de basisset netjes houden voor bovenstaande activiteiten.

• Optioneel pakket:

- Deze kosten zijn voor de leden zelf.

- Vest blauw van het merk Erima (logo klein op de borst en groot op de rug).

- Broek lang van het merk Erima.

- Er mogen geen aanpassingen en/of toevoegingen aan het optioneel pakket worden aangebracht, zoals andere logo’s en namen.

Tot slot:

- Houd allemaal rekening met elkaar

- Voorkom grensoverschrijdend gedrag

- Gedraag je sportief

- Houd je aan de spel- en gedragsregels

- Plezier in het sporten

Meer informatie: